mọi người cho em hỏi, hủy hàng tồn kho do hư hỏng ko dùng dc nữa, mà ko lập dự p…

mọi người cho em hỏi, hủy hàng tồn kho do hư hỏng ko dùng dc nữa, mà ko lập dự phòng thì định khoản như thế nào ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 5, 2018

account_box admin

One thought on “mọi người cho em hỏi, hủy hàng tồn kho do hư hỏng ko dùng dc nữa, mà ko lập dự p…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *