Nhờ anh/chị hướng dẫn giúp em với ạ. Bên em là NPP cho ngành hàng tiêu dùng, h…

Nhờ anh/chị hướng dẫn giúp em với ạ.

Bên em là NPP cho ngành hàng tiêu dùng, hàng hóa nhập kho có hóa đơn GTGT, giờ bán hàng em muốn xuất hóa đơn GTGT đầu ra. Em có hỏi CCT tại nơi đăng ký thuế thì được tư vấn là không cần thiết phải xuất 1 hóa đơn dưới 20 triệu, trên hóa đơn ghi là “người mua không lấy hóa đơn”, nhưng phải ghi từng loại mặt hàng. Ví dụ: nhập kho loại hàng A 100 thùng, tổng bán lẻ gom lại là 80 thùng; loại hàng B cũng nhập kho và xuất bán lẻ; và nhiều mặt hàng như thế, thì trên hóa đơn ghi từng dòng từng loại mặt hàng như vậy.

Do hóa đơn em phải viết tay, có rất nhiều mặt hàng và tên hàng hóa thì dài, nên em muốn lập bảng kê để xuất hóa đơn ngắn gọn hơn. Thì bên thuế nói rằng lập bảng kê khi nào bán hàng dưới 200.000 đồng, và bảng kê phải nêu thông tin người mua hàng. Còn từng dòng trên bảng kê lớn hơn 200.000 đồng thì không lập bảng kê, khi gom lại như vậy thì nó đã trên 200.000 đồng rồi nên không gọi là khách lẻ được.

Thay vì em phải ghi từng dòng trên hóa đơn như vậy, em muốn lập bảng kê và em xuất hóa đơn theo bảng kê, một hóa đơn khoảng 100-200-300 triệu. Như vậy, trên bảng kê phần thông tin người mua hàng em ghi là khách hàng lẻ, hay khách hàng không lấy hóa đơn có được không? Vì mỗi dòng trên bảng kê chắc chắn là trên 200.000 đồng rồi ạ.

Nhờ anh/chị chỉ giúp em cách lập bảng kê như thế nào cho hợp lệ trong trường hợp này ạ? Hay có cách nào khác nhờ anh/chị giúp em với. Hay là chỉ có cách duy nhất là phải ngồi viết từng dòng từng loại mặt hàng như vậy ạ?

Em cảm ơn anh/chị./.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 4, 2018

account_box admin

One thought on “Nhờ anh/chị hướng dẫn giúp em với ạ. Bên em là NPP cho ngành hàng tiêu dùng, h…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *