Nản quá. Sếp cứ muốn theo dõi bằng sổ sách viết tay chứ ko phải dùng phần mềm ha…

Nản quá. Sếp cứ muốn theo dõi bằng sổ sách viết tay chứ ko phải dùng phần mềm hay vi tính. Nói với sếp tn đc ạ. Mn cho e lời khuyên.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 4, 2018

account_box admin

6 thoughts on “Nản quá. Sếp cứ muốn theo dõi bằng sổ sách viết tay chứ ko phải dùng phần mềm ha…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *