Cả nhà ơi cho e hỏi với ah: Bên e có thanh toán tiền thuê máy từ hồi cuối tháng …

Cả nhà ơi cho e hỏi với ah: Bên e có thanh toán tiền thuê máy từ hồi cuối tháng 7 nhưng đợt đó cũng bận kiểm toán lu bu nên quên chưa lấy hoá đơn bên bán, giờ đối chiếu công nợ cuối năm còn dư nợ 331 mới nhớ ra, hỏi bên bán thì họ cũng quên k để hoá đơn thời điểm đó chỉ còn của tháng 12. Giờ e cần thêm giấy tờ gì để hoá đơn thuê máy đó được tính vào chi phí hợp lý của công trình ah. Công trình xuất hoá đơn đầu ra giữa tháng 11 ah.
E cảm ơn cả nhà ah.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 4, 2018

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *