Anh chị giup e với a. Cty e mới mở thêm văn phòng đại diện o hà nôi da xin câp g…

Anh chị giup e với a. Cty e mới mở thêm văn phòng đại diện o hà nôi da xin câp giây phep kinh doanh thi giờ e phai lập tờ khai nộp thuế môn bài như nao a. Em cám ơn!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 4, 2018

account_box admin

3 thoughts on “Anh chị giup e với a. Cty e mới mở thêm văn phòng đại diện o hà nôi da xin câp g…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *