VC em mới mở công ty nhôm kính và bây giờ em đang quay cuồng trong định mức NVL,…

VC em mới mở công ty nhôm kính và bây giờ em đang quay cuồng trong định mức NVL, mà vách cửa kính không có định mức nhất định được rồi, bây giờ làm định mứcNVL ntn được nhỉ.AC nào làm sản xuất rồi cứu em với
Edit: 2 cánh cửa có khối lượng bằng nhau là= 1m2 ( cần 1m2 kính nhưng khối lượng nhôm lại kak nhau vì phụ thuộc và hình dạng của cánh cửa.
Và cửa càng lớn càng đỡ tốn nhôm/1m2 kính và ngược lại)

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 3, 2018

account_box admin

11 thoughts on “VC em mới mở công ty nhôm kính và bây giờ em đang quay cuồng trong định mức NVL,…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *