Mong anh chị chỉ giúp em! Bên em có một hợp đồng cung cấp dịch vụ cho 1 dự án củ…

Mong anh chị chỉ giúp em!
Bên em có một hợp đồng cung cấp dịch vụ cho 1 dự án của nước ngoài đặt tại Việt Nam (dự án kéo dài 29 tháng tại VN). Hợp đồng bên em đã kí kết bằng tiền VNĐ, bên nước ngoài sẽ thanh toán cho bên em bằng USD . Em có mấy thắc mắc sau:
1. Thuế GTGT vấn là 10% có đúng không?
2. Hóa đơn em xuất là tiền VNĐ sau đó ghi thêm tỉ giá quy đổi ở ngay dưới phần tên hàng hóa, dịch vụ có được không?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 3, 2018

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *