GẤP GẤP GẤP… GIÚP E???Có anh chị nào đang làm cái nhập tờ khai D02 tăng giảm b…

GẤP GẤP GẤP…
GIÚP E???Có anh chị nào đang làm cái nhập tờ khai D02 tăng giảm bảo hiểm này ko ạ…
Chỉ giúp e với ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 3, 2018

account_box admin

One thought on “GẤP GẤP GẤP… GIÚP E???Có anh chị nào đang làm cái nhập tờ khai D02 tăng giảm b…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *