Công ty bán hàng viết thừa 1 chữ trên địa chỉ. Có thể xoá chữ cái đó đi được ko …

Công ty bán hàng viết thừa 1 chữ trên địa chỉ. Có thể xoá chữ cái đó đi được ko các sư phụ? Hoá đơn in ko phải viết tay ah.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 3, 2018

account_box admin

7 thoughts on “Công ty bán hàng viết thừa 1 chữ trên địa chỉ. Có thể xoá chữ cái đó đi được ko …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *