Xin cả nhà chỉ giáo. Công ty em hoạt động trong lĩnh vực lữ hành quốc tế. Ngày 2…

Xin cả nhà chỉ giáo. Công ty em hoạt động trong lĩnh vực lữ hành quốc tế. Ngày 20/12/2017 công ty em có ký hợp đồng tổ chức tour Thái Lan khởi hành ngày 21/01/2018 cho công ty khác ở Việt Nam. Ngày 20/12/2017 khách hàng đã thanh toán 50% tổng giá trị tour cho công ty em. Ngày 10/01/2018 khách hàng thanh toán phần còn lại tức 50% tổng giá trị tour còn lại. Xin hỏi: Công ty em cần lập hóa đơn vào ngày nào? Số tiền trên hóa đơn là bao nhiêu? Hạch toán các hóa đơn này thê nào? Em cảm ơn nhiều.( Các anh chị cho em xin công văn hay thông tư hướng dẫn với ạ)

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 2, 2018

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *