Nhà mình cho e hỏi Cty nhà mình có 1 số nhân viên,nhưng mình k muốn đóng bhxh nê…

Nhà mình cho e hỏi
Cty nhà mình có 1 số nhân viên,nhưng mình k muốn đóng bhxh nên mình k ký hợp đồng mà thoả thuận bằng miệng và họ cũng chấp nhận thì có vấn đề gì k

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 2, 2018

account_box admin

13 thoughts on “Nhà mình cho e hỏi Cty nhà mình có 1 số nhân viên,nhưng mình k muốn đóng bhxh nê…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *