Mọi người ơi cho e hỏi hóa đơn trực tiếp mua 27.12 mà lỡ viết 20.12 trở đi có sa…

Mọi người ơi cho e hỏi hóa đơn trực tiếp mua 27.12 mà lỡ viết 20.12 trở đi có sao k ah. E viết gần nữa quyển mới phát hiện ra. Mn cho e ý kiến với. E cảm ơn

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 2, 2018

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *