Công ty mình là công ty cung cấp dịch vụ tư vấn, hiện đang là tư vấn dịch vụ cho…

Công ty mình là công ty cung cấp dịch vụ tư vấn, hiện đang là tư vấn dịch vụ cho đối tác nước ngoài có hoạt động tại Việt Nam. Công ty mình mỗi lần yêu cầu bên đối tác NN thanh toán đều gửi 02 bản cứng gồm: hoá đơn thương mại ( Commercial invoice) và Giấy chấp thuận ( Acceptance Note) vậy commercial invoice trên có thể coi là hoá đơn đầu ra không và cty mình có phải xuất hđ gtgt nữa không? Các bạn tư vấn cho với. Cám ơn rất nhiều.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 2, 2018

account_box admin

One thought on “Công ty mình là công ty cung cấp dịch vụ tư vấn, hiện đang là tư vấn dịch vụ cho…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *