Các anh chị ơi cho e hỏi,e làm thai sản, bảo hiểm trả về ko giải quyết với lý do…

Các anh chị ơi cho e hỏi,e làm thai sản, bảo hiểm trả về ko giải quyết với lý do: giấy chứng sinh không đúng. Cái này bệnh viện cấp chứ e đẻ ra được đâu :((

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 2, 2018

account_box admin

15 thoughts on “Các anh chị ơi cho e hỏi,e làm thai sản, bảo hiểm trả về ko giải quyết với lý do…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *