Anh chị trong group cho em hỏi với : khi xuất hoá đơn vat hạch toán thuế cho hàn…

Anh chị trong group cho em hỏi với : khi xuất hoá đơn vat hạch toán thuế cho hàng xuất khẩu thì mục “ thông tin bên mua hàng” có phải ghi chép đầy đủ như khách hàng nội địa không ạ? Em cảm ơn!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 1, 2018

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *