Công ty mình có tặng lịch cho CNV và khách hàng, mua lịch có hoá đơn, chuyển tiề…

Công ty mình có tặng lịch cho CNV và khách hàng, mua lịch có hoá đơn, chuyển tiền thanh toán qua ngân hàng, khi xuất biếu tặng lập hoá đơn. Bên mình HTKT như sau:
1. Khi tặng và lập hoá đơn: Phần nôi dung ghi “hàng biếu tặng không thu tiền”; phần người mua ” khách hàng không lấy hoá đơn”. Do hoá đơn lập trên phần mềm kế toán (đã mặc đinh): N131/C5111;C33311 và N 632/C1561.
2. Do không thu tiền nên điều chỉnh giảm doanh thu: N5111/C131 và N641/C632. Mình băn khoăn là cần lập bút toán N641/C632? Mong các bạn cho ý kiến.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 30, 2017

account_box admin

One thought on “Công ty mình có tặng lịch cho CNV và khách hàng, mua lịch có hoá đơn, chuyển tiề…”

  • Theo điều 14, thông tư 219 khi mua lịch về thì định khoản Nợ TK 156 Nợ TK 1331/ Có TK 111,1112,331. Khi xuất lịch biếu tặng và xuất hóa đơn ghi hàng biếu tặng không thu tiền kèm theo bảng kê nhân viên, còn khách hàng thì ghi tên công ty đó vào hóa đơn và định khoản như sau: Nợ Tk 641, 642/ Có TK 156/ 3331.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *