Anh chị cho e hỏi chút ạ Để làm chế độ hưởng thai sản thì cần những giấy tờ gì ạ…

Anh chị cho e hỏi chút ạ
Để làm chế độ hưởng thai sản thì cần những giấy tờ gì ạ.
E đang rất cần ạ
Tks anh chị

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 30, 2017

account_box admin

6 thoughts on “Anh chị cho e hỏi chút ạ Để làm chế độ hưởng thai sản thì cần những giấy tờ gì ạ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *