Xin giúp mình về trường hợp đánh giá lại các tài khoản có gốc ngoại tệ cuối năm….

Xin giúp mình về trường hợp đánh giá lại các tài khoản có gốc ngoại tệ cuối năm.
Cụ thể là 131 khooản phải thu: khách hàng ứng tiền trả trước đến cuối năm thì vẫn còn dư có 131 (phải trả ngược khách hàng) hồi đó có gặp trờng hợp này ở TT200 quy định khoản tiền khách ứng trước, không thuộc sở hữu doanh nghiệp thì không cần đánh giá lại. Xin hỏi quy định đó được nêu cụ thể trên TT200 điều khoản nào và TT 133 cũng áp dụng như vậy luôn phải không?
Vì sắp hết năm rồi cũng đang chuẩn bị lên BCTC và đánh giá các tài khoản có gốc ngoại tệ ạ.
Xin cám ơn

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 29, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Xin giúp mình về trường hợp đánh giá lại các tài khoản có gốc ngoại tệ cuối năm….”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *