Mình nộp bổ sung quyết toán thuế tncn 2012 ko đc chấp nhận bị báo lỗi như hình. …

Mình nộp bổ sung quyết toán thuế tncn 2012 ko đc chấp nhận bị báo lỗi như hình. Ai biết cách sửa chỉ mình nhé.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 29, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Mình nộp bổ sung quyết toán thuế tncn 2012 ko đc chấp nhận bị báo lỗi như hình. …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *