[Đăng ký MST cá nhân] Hic, cuối năm nhiều việc quá, giờ em mới nhớ đến đăng ký M…

[Đăng ký MST cá nhân]
Hic, cuối năm nhiều việc quá, giờ em mới nhớ đến đăng ký MST cho người lao động bên em (TH chưa có), nộp qua mạng thì trả kết quả chậm, chắc qua tháng 1 mất. Như vậy chắc là không được, có cách nào đẩy nhanh hơn đc ko ạ :((

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 29, 2017

account_box admin

8 thoughts on “[Đăng ký MST cá nhân] Hic, cuối năm nhiều việc quá, giờ em mới nhớ đến đăng ký M…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *