Cả nhà cho em hỏi đơn giá mình có thể làm tròn như thế được không ạ, e thấy nhân…

Cả nhà cho em hỏi đơn giá mình có thể làm tròn như thế được không ạ, e thấy nhân lên nó bị lệch nhiều quá. Em cảm ơn ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 28, 2017

account_box admin

5 thoughts on “Cả nhà cho em hỏi đơn giá mình có thể làm tròn như thế được không ạ, e thấy nhân…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *