Thuế TNCN cho khoản tiền thưởng cuối năm – Đôi khi lười tranh luận/giải thích và…

Thuế TNCN cho khoản tiền thưởng cuối năm – Đôi khi lười tranh luận/giải thích và hướng dẫn

Cuối năm có những khoản tiền thưởng cho nhân viên. Có những dn thưởng kha khá thì muốn này kia với khoản thuế tncn.

Mình đang biết có bạn đang thực hiện như sau, Cty thay vì chi tiền thưởng, thì thưởng bằng cổ phiếu cty. Sau đó nhân viên bán cổ phiếu này lại cho chủ dn để nhận tiền. Giá bán sẽ thấp hơn mệnh giá. Theo đó, làm như thế sẽ không phải nộp thuế tncn vì (1) không phải nộp thuế tncn từ tiền thưởng, (2) không nộp thuế chuyển nhượng vốn … vì bla bla

Theo các bạn thì sao ?

#NddBao #WeMakeItSimple

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 27, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *