Cái vụ xác định khai thuế theo tháng hay theo quý cho năm 2018 nhiều anh chị em …

Cái vụ xác định khai thuế theo tháng hay theo quý cho năm 2018 nhiều anh chị em vướng nhỉ?

Căn cứ TT 151/2014/TT-BTC để làm việc này, Năm 2017 có doanh thu trên 50 tỷ thì mới quan tâm.

Chu kỳ xác định là 3 năm, kể từ lần xác định đầu tiên nhé các bạn.

Ví dụ 1:
Công ty TNHH BCTC có các dữ kiện sau:
– Thành lập tháng 09/2015
– Khai thuế GTGT theo quý
– Năm năm 2015 doanh thu 500tr
– Năm 2017 doanh thu 60 tỷ

Vậy trường hợp này Công ty BCTC có phải khai theo tháng không?

Căn cứ thông tư 151/2014/TT-BTC, Doanh thu xác định khai thuế theo tháng hay quý của công ty BCTC: 500tr chia cho 4 tháng ( 9-10-11-12) được bao nhiêu đem nhân với 12 tháng = 1.500.000.000 đồng < 50 tỷ theo quy định ==> Công ty TNHH BCTC khai thuế GTGT theo quý chu kỳ 3 năm đầu tiên là: 2016-2017-2018, Vì vậy cho dù năm 2017 doanh thu là 60 tỷ, năm 2018 vẫn khai thuế GTGT theo quý.

Ví dụ 2:
Công ty TNHH ACB có các dữ kiện sau:
– Thành lập tháng 09/2014
– Khai thuế GTGT theo quý
– Năm năm 2014 doanh thu 500tr
– Năm 2017 doanh thu 60 tỷ

Vậy trường hợp này Công ty ACB có phải khai theo tháng không?

Căn cứ thông tư 151/2014/TT-BTC, Doanh thu xác định khai thuế theo tháng hay quý của công ty BCTC: 500tr chia cho 4 tháng ( 9-10-11-12) được bao nhiêu đem nhân với 12 tháng = 1.500.000.000 đồng < 50 tỷ theo quy định ==> Công ty TNHH ACB khai thuế GTGT theo quý chu kỳ 3 năm đầu tiên là: 2015-2016-2017, Năm 2017 doanh thu là 60 tỷ nên năm 2018 Công ty TNHH ACB phải khai thuế GTGT theo tháng.

Thân mến.
Thức Nguyễn Văn

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 27, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Cái vụ xác định khai thuế theo tháng hay theo quý cho năm 2018 nhiều anh chị em …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *