Các bác cho em hỏi chút ạ. Công ty em định thành lập chi nhánh trong cùng 1 huyệ…

Các bác cho em hỏi chút ạ.
Công ty em định thành lập chi nhánh trong cùng 1 huyện, bên em muốn đki hạch toán độc lập thì cuối năm có phải làm báo cáo hợp nhất không ạ?
Và trong cùng 1 huyện thì e nên dki chi nhánh hạch toán độc lập hay phụ thuộc. Cái nào thuận lợi hơn ạ.
Em cảm ơn cả nhà.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 27, 2017

account_box admin

One thought on “Các bác cho em hỏi chút ạ. Công ty em định thành lập chi nhánh trong cùng 1 huyệ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *