Anh chị cho em hỏi, trong quá trình làm việc, kế toán cũ bên em có làm mất 2 quy…

Anh chị cho em hỏi, trong quá trình làm việc, kế toán cũ bên em có làm mất 2 quyển hóa đơn, quyển số 2 đang viết đến số 84, thì bị thất lạc. Vậy cho em hỏi nếu làm giải trình báo cáo bị mất 2 quyển hóa đơn, thì có khả năng bị xử phạt bao nhiêu ạ. Có anh chị nào đã trong trường hợp này cho em xin chút kinh nghiệm ạ. Em xin cảm ơn.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 27, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *