Xe tải 20 tấn chạy ko tải,có tải áp dụng định mức cho dầu khoảng bao nhiêu ml/1…

Xe tải 20 tấn chạy ko tải,có tải áp dụng định mức cho dầu khoảng bao nhiêu ml/100km vậy mọi người?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 26, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Xe tải 20 tấn chạy ko tải,có tải áp dụng định mức cho dầu khoảng bao nhiêu ml/1…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *