Các bạn có kinh nghiệm cho m hỏi: Ngày 25, ngân hàng thu lãi của DN: 1000 đ …

Các bạn có kinh nghiệm cho m hỏi:
Ngày 25, ngân hàng thu lãi của DN: 1000 đ
M định khoản : Nợ TK 635/Có TK 112: 1000.
Ngày 28, ngân hàng trả lại lãi thu dư của DN 200
M định khoản: Nợ TK 112 Có Tk 635 : 200 được không ah?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 26, 2017

account_box admin

9 thoughts on “Các bạn có kinh nghiệm cho m hỏi: Ngày 25, ngân hàng thu lãi của DN: 1000 đ …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *