Các anh chị trong hội cho em hỏi đầu năm 2017 chuyển số dư các TK từ quyết định …

Các anh chị trong hội cho em hỏi đầu năm 2017 chuyển số dư các TK từ quyết định 48 sang thông tư 133 ví dụ từ TK 311 sang 341 thì làm phiếu kế toán kết chuyển số dư có được không ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 26, 2017

account_box admin

8 thoughts on “Các anh chị trong hội cho em hỏi đầu năm 2017 chuyển số dư các TK từ quyết định …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *