Cả nhà cho e hỏi về việc kê khai đối với CTV dưới 2 triệu/ tháng trên QT TNCN vớ…

Cả nhà cho e hỏi về việc kê khai đối với CTV dưới 2 triệu/ tháng trên QT TNCN với ạ. do dưới 2 triệu/ thangs nên e chỉ điền tên vs MST còn thu nhập chịu thuế điền 0 đúng không ạ. Thanks.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 26, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *