Anh, chị cho em hỏi cái này với nhé Công ty ở quận A, mở thêm chi nhánh ở quận …

Anh, chị cho em hỏi cái này với nhé

Công ty ở quận A, mở thêm chi nhánh ở quận B, (chi nhánh hạch toán phụ thuộc), và chi nhánh thì do Cơ quan thuế nơi chi nhánh là quận B quản lý, vậy thì mình kê khai và nộp thuế môn bài, GTGT, TNCN ở CQT của chi nhánh ở Quận B => phải làm thêm chữ ký số của chi nhánh nữa đúng kg ạ?

Em cảm ơn anh, chị nhiều ạ 🙂

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 26, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Anh, chị cho em hỏi cái này với nhé Công ty ở quận A, mở thêm chi nhánh ở quận …”

  • Chi nhánh hạch toán phụ thuộc có 2 hình thức: tổ chức bộ máy kế toán hoặc k tổ chức bộ máy kt. Thứ nhất môn bài vì cùng tỉnh nên kê khai nộp tại trụ sở chính. Thuế gtgt và thuế tncn nếu có tổ chức bộ máy ktoan thì nộp tại chi nhánh, k thì nộp tại trụ sở chính

  • dạ, vì đã có thông báo của Sở KHĐT là Cơ quan quản lý thuế của chi nhánh là quận B rồi, vậy giờ muốn kê khai và nộp thuế ở trụ sở chính, thì mình làm Thông báo thay đổi CQT quản lý với SKHĐT là kê khai ở Quận A, hay cần làm thông báo gì nữa kg ạ ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *