XUẤT HOÁ ĐƠN ĐIỂU CHỈNH CHO NHIỀU HOÁ ĐƠN SAI MST? ——- Cả nhà cho mình hỏi C…

XUẤT HOÁ ĐƠN ĐIỂU CHỈNH CHO NHIỀU HOÁ ĐƠN SAI MST?
——-
Cả nhà cho mình hỏi
Có thể lập một hóa đơn Điều chỉnh cho nhiều hóa đơn sai MST của cùng 1 khách hàng ? Có công văn nào trả lời của CQT cho mình xin với
Thanks cả nhà!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 25, 2017

account_box admin

One thought on “XUẤT HOÁ ĐƠN ĐIỂU CHỈNH CHO NHIỀU HOÁ ĐƠN SAI MST? ——- Cả nhà cho mình hỏi C…”

  • Bên mình làm rồi. Được. Biên bản thể hiện 1 loạt hóa đơn đơn sai đó là được. Công văn thì mình chưa tìm hiểu bạn ạ. Thế bạn nghĩ sai 100 hóa đơn viết 100 cái hóa đơn điều chỉnh chắc 😀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *