Sau buổi sáng thứ 2 đầu tuần trời xanh mây trắng nắng vàng. Thì đến buổi chiều e…

Sau buổi sáng thứ 2 đầu tuần trời xanh mây trắng nắng vàng. Thì đến buổi chiều e nhận tin sét đánh là toàn bộ ổ D ( toàn bộ dữ liệu e lưu cả vào đó) của mình mất tất cả chả còn gì. Có ai cứu e với ạ. Giờ e chả còn biết phải làm gì nữa rồi.????????

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 25, 2017

account_box admin

15 thoughts on “Sau buổi sáng thứ 2 đầu tuần trời xanh mây trắng nắng vàng. Thì đến buổi chiều e…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *