Mọi người cho em hỏi là em đã dự thi đại lý thuế năm rồi và đậu…Nhưng hiện giờ…

Mọi người cho em hỏi là em đã dự thi đại lý thuế năm rồi và đậu…Nhưng hiện giờ em đã trúng tuyển kì thi công chức thuế..Cho em hỏi là chứng chỉ đại lý thuế của em sẽ bị mất hiệu lực nếu em vào làm công chức thuế đúng ko ạ? Mọi người tư vấn cho em với

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 25, 2017

account_box admin

4 thoughts on “Mọi người cho em hỏi là em đã dự thi đại lý thuế năm rồi và đậu…Nhưng hiện giờ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *