mọi người cho em hỏi chút ạ. công ty e có thuê công nhân làm công trình. giờ làm…

mọi người cho em hỏi chút ạ. công ty e có thuê công nhân làm công trình. giờ làm thế nào để viết hóa đơn của chi cục thuế được ạ. em cảm ơn

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 25, 2017

account_box admin

2 thoughts on “mọi người cho em hỏi chút ạ. công ty e có thuê công nhân làm công trình. giờ làm…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *