Em chào mọi người. . Các anh chị cho em hỏi với. Công ty em thì trước là làm thư…

Em chào mọi người. . Các anh chị cho em hỏi với. Công ty em thì trước là làm thương mại, giờ mới sang mảng vận tải. Công ty em không có xe tải, mà xe tải là xe của giám đốc. Bây giờ muốn hợp lý hoá chi phí thì em làm hợp đồng thuê xe với giám đốc là được anh chị nhỉ? Để chi phí thuê xe là hợp lý thì cuối tháng giám đốc bên em đi mua hoá đơn của thuế phần chi phí thuê xe có được ko ah?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 25, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Em chào mọi người. . Các anh chị cho em hỏi với. Công ty em thì trước là làm thư…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *