Các tiền bối cho em hỏi tờ khai thuế môn bài là nếu có sự thay đổi về mức thuế m…

Các tiền bối cho em hỏi tờ khai thuế môn bài là nếu có sự thay đổi về mức thuế mới nộp tờ khai hay năm nào cũng phải nộp ạ. Em cảm ơn các tiền bối nhiều

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 25, 2017

account_box admin

5 thoughts on “Các tiền bối cho em hỏi tờ khai thuế môn bài là nếu có sự thay đổi về mức thuế m…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *