Anh/ chị cho em hỏi: Người nước ngoài mà ký kết hợp đồng môi giới với Công ty Vi…

Anh/ chị cho em hỏi: Người nước ngoài mà ký kết hợp đồng môi giới với Công ty Việt nam thì khi thanh toán tiền cho cá nhân kia Công ty Việt nam phải trích nộp Thuế như thế nào ạ? Hồ sơ để tính chi phí trên là chi phí hợp lý bao gồm những gì ạ? Họ yêu cầu bên em thanh toán bằng tiền mặt.
Trân trọng cảm ơn!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 25, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *