Cho em hỏi: cty hoạt động được 2 năm nhưng doanh thu chịu thuế gtgt dưới 1 tỷ bê…

Cho em hỏi: cty hoạt động được 2 năm nhưng doanh thu chịu thuế gtgt dưới 1 tỷ bên thuế thông báo cần chuyển phương pháp tính thuế sang pp trực tiếp, có cách nào cho cty vẫn áp dụng pp khấu trừ được không mấy anh chị hay bắt buộc phải theo thông báo bên thuế là áp dụng pp trực tiếp?
Em cám ơn.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 24, 2017

account_box admin

One thought on “Cho em hỏi: cty hoạt động được 2 năm nhưng doanh thu chịu thuế gtgt dưới 1 tỷ bê…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *