Anh chị cho em hỏi với. Thường thì gửi bảng báo giá cho khác hàng thì anh chị th…

Anh chị cho em hỏi với. Thường thì gửi bảng báo giá cho khác hàng thì anh chị thường gửi file dạng excell, word, hay pdf ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 23, 2017

account_box admin

One thought on “Anh chị cho em hỏi với. Thường thì gửi bảng báo giá cho khác hàng thì anh chị th…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *