THÔNG BÁO! Gần đây xuất hiện rất nhiều bài viết Quảng cáo, Chia sẻ các clip với …

THÔNG BÁO!
Gần đây xuất hiện rất nhiều bài viết Quảng cáo, Chia sẻ các clip với nội dung xấu, để giúp Ban quản trị thực hiện tốt nhiệm vụ và vai trò của mình, đề nghị các thành viên hỗ trợ Ban quản trị bằng cách khi gặp các bài viết vi phạm nội quy như trên thì các bạn gửi thông báo cho chúng tôi bằng cách bấm vào phần “BÁO CÁO CHO QUẢN TRỊ VIÊN”.
Công việc của Ban quản trị rất cần sự chung tay của tất cả các thành viên trong Group.
VÌ MỘT GROUP CỘNG ĐỒNG KẾ TOÁN KHÔNG CÓ RÁC!
Trân trọng cảm ơn!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 22, 2017

account_box admin

2 thoughts on “THÔNG BÁO! Gần đây xuất hiện rất nhiều bài viết Quảng cáo, Chia sẻ các clip với …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *