Dear các a/c! Hiện tại e đang vướng 1 tờ hóa đơn, e bán thiết bị âm thanh (10 cá…

Dear các a/c!
Hiện tại e đang vướng 1 tờ hóa đơn, e bán thiết bị âm thanh (10 cái) và bộ lưu điện ( 1 cái) cho khách
Nội dung trên hóa đơn e ghi : Xuất hàng ( kèm theo bảng kê số … ngày….. ) đúng hay sai ạ,
Nếu sai thì phải xuất ntn?
E cảm ơn ạ!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 22, 2017

account_box admin

One thought on “Dear các a/c! Hiện tại e đang vướng 1 tờ hóa đơn, e bán thiết bị âm thanh (10 cá…”

  • Tớ thấy ghi chung chung như vậy cũng ko hẳn là sai nhưng nên ghi là Thiết bị âm thanh các loại (kèm theo bảng kê chi tiết….), hoặc bạn nên hủy đi xuất tờ mới vậy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *