Mọi người cho e hỏi , Công ty em mua một cái trục in trị giá 99.000.000 đ Bây gi…

Mọi người cho e hỏi , Công ty em mua một cái trục in trị giá 99.000.000 đ
Bây giờ em đang phân vân giữa nó là tài sản cố định hay là công cụ dụng cụ, mọi người giúp em
Khi em mua về lại nhập kho chưa sử dụng thì em phải làm sao ah?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 21, 2017

account_box admin

9 thoughts on “Mọi người cho e hỏi , Công ty em mua một cái trục in trị giá 99.000.000 đ Bây gi…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *