Chào mọi người, cho mình hỏi về sản xuất nước đá, bên mình có nhập về Bao PP và …

Chào mọi người, cho mình hỏi về sản xuất nước đá, bên mình có nhập về Bao PP và muối hạt. Mọi người cho mình hỏi sản xuất 1kg nước đá hao phí bao nhiêu kg muối hạt và 1 bao PP đựng được bao nhiêu kg nước đá? Mình xin cám ơn mọi người

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 20, 2017

account_box admin

One thought on “Chào mọi người, cho mình hỏi về sản xuất nước đá, bên mình có nhập về Bao PP và …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *