Cả nhà ơi. Cho em hỏi. Bên em kinh doanh thiết bị điện tử. Có chính sách bảo hàn…

Cả nhà ơi. Cho em hỏi. Bên em kinh doanh thiết bị điện tử. Có chính sách bảo hành là đổi hàng mới cho khách và xuất trả lại hàng lỗi cho nhà cung cấp nước ngoài. Và sẽ nhập khẩu lại hàng mới theo hình thức phi mậu dịch để đổi cho khách hàng. Như vậy thì khi nhập khẩu hàng phi mậu dịch và xuất trả hàng lỗi bên em phải hạch toán như thế nào?

Mong được sự tư vấn của cả nhà.

Em cảm ơn

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 20, 2017

account_box admin

One thought on “Cả nhà ơi. Cho em hỏi. Bên em kinh doanh thiết bị điện tử. Có chính sách bảo hàn…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *