Em là thành viên mới, cho em hỏi chút với ạ Bên đối tác xuất hóa đơn như này đún…

Em là thành viên mới, cho em hỏi chút với ạ
Bên đối tác xuất hóa đơn như này đúng hay sai ạ? Chữ “Mười năm” đấy ạ.
Thông thường phải là “Mười lăm” mới đúng chứ ạ? Có quy định ràng buộc gì về chữ viết này không ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 19, 2017

account_box admin

20 thoughts on “Em là thành viên mới, cho em hỏi chút với ạ Bên đối tác xuất hóa đơn như này đún…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *