Cả nhà ơi ai có mẫu 05-DK-TH-TCT -TT95( Dùng cho cơ quan chi trả thu nhập đăng k…

Cả nhà ơi ai có mẫu 05-DK-TH-TCT -TT95( Dùng cho cơ quan chi trả thu nhập đăng ký cho cá nhân ủy quyền) file doc mà chỉnh sửa được cho mình xin với ạ. Thanks cả nhà

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 19, 2017

account_box admin

6 thoughts on “Cả nhà ơi ai có mẫu 05-DK-TH-TCT -TT95( Dùng cho cơ quan chi trả thu nhập đăng k…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *