anh chị cho e hỏi chút vs. VD như có nghiệp vụ chuyển khoản tiền trước cho người…

anh chị cho e hỏi chút vs. VD như có nghiệp vụ chuyển khoản tiền trước cho người bán thì mình ghi nợ tk 331 và có tk 1121.
rồi khi bên người bán chuyển hàng về cho mình thì ghi nợ tk 156 có tk gì vậy cả nhà

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 19, 2017

account_box admin

One thought on “anh chị cho e hỏi chút vs. VD như có nghiệp vụ chuyển khoản tiền trước cho người…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *