Thiệt hại công ty khi thanh toán trễ

Có tình huống trong diễn đàn mấy hôm mà người hỏi chưa giải quyết được. Các bác giúp bạn này nhé:

Công ty mình gặp trường hợp như sau:
Năm 2016, Công ty mình đầu tư máy móc thiết bị và chị phí vận chuyển số máy móc này cho 1 nhà máy.
Tuy nhiên, hoá đơn vận chuyển đã được xuất cho nhà máy năm 2016. Và nhà máy này cũng đã chốt sổ kế toán năm 2016.
Bây giờ nhà máy đòi bên mình hoàn lại chi phí vận chuyển này và yêu cầu bên mình trả thêm 20% thuế thu nhập Doanh nghiệp mà họ phải đóng khi nhận khoản bồi hoàn này.
Nếu như năm 2016, hóa đơn xuất cho bên mình, thì bên mình có thể bỏ vào chi phí đc, và công ty mình được giảm thuế phải ko? Các bạn giúp giùm mình với.
Năm nay, theo yêu cầu của nhà máy, mình thanh toán lại, thì bên mình có những thiệt hại gì?

Thiệt hại công ty khi thanh toán trễ

Công ty mình gặp trường hợp như sau: Năm 2016, Công ty mình đầu tư máy móc thiết bị và chị phí vận chuyển số máy móc này cho 1 nhà máy. Tuy nhiên,…

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 18, 2017

account_box admin

4 thoughts on “Thiệt hại công ty khi thanh toán trễ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *