Hoá đơn viết sai thuế gtgt nhưng tổng tiền thì đúng thế này. Để thế hay xoá viết…

Hoá đơn viết sai thuế gtgt nhưng tổng tiền thì đúng thế này. Để thế hay xoá viết lại đc k mn. Hay phải xử lí ntn ạ. Liên 2 giao cho bên mua rồi ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 18, 2017

account_box admin

9 thoughts on “Hoá đơn viết sai thuế gtgt nhưng tổng tiền thì đúng thế này. Để thế hay xoá viết…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *