Chào các bạn! Doanh nghiệp mình có 1 hóa đơn bị lệch dòng như dưới đây thì có p…

Chào các bạn!
Doanh nghiệp mình có 1 hóa đơn bị lệch dòng như dưới đây thì có phải viết lại không nhỉ? Bạn nào biết thì cho mình chút ý kiến với
Thanks!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 18, 2017

account_box admin

18 thoughts on “Chào các bạn! Doanh nghiệp mình có 1 hóa đơn bị lệch dòng như dưới đây thì có p…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *